go to  GI Homepage

 

  

s

 

 

 

 

 

Out Patient Clinic schedule

Room
G229
G230
G231
F220
Mon.
morning

Ssu-Han Wang

Ching-Yu Chiu

Ssu-Han Wang

 
afternoon
Tzong-Hsi Lee

Ching-Yu Chiu

Chen-Shuan Chung
 
evening

 Kuan-Chih Chen

 

 

 
Tues.
morning
Tzong-Hsi Lee
Cheng-Kuan Lin
Chen-Shuan Chung
 
afternoon

Chien-Chu Lin

   Ching-Yu Chiu  
evening

 

Yen-Lin Peng

   

Wed.

morning
 Kuan-Chih Chen
Cheng-Kuan Lin

Yen-Lin Peng

 
afternoon
Chung-Tsui Huang

Ssu-Han Wang

   
evening
Chen-Shuan Chung

 

 

 
Thur.
morning
Chaw-Fung Jiang
Ssu-Han Wang
Ching-Yu Chiu
 
afternoon
TienYu Huang

Ching-Yu Chiu

Yen-Lin Peng
evening
Chien-Chu Lin

 

 

 

Fri.

morning
Tzong-Hsi Lee
Kuan-Chih Chen
Chien-Chu Lin
 
afternoon
Chung-Tsui Huang
Cheng-Kuan Lin
   
evening

TienYu Huang

 

   
Sat.
morning
Cheng-Kuan Lin
TienYu Huang
Chung-Tsui Huang